‹ Alle bijdragen

Richtlijnen voor zwembadbezoekers in delfinoh binnenbad

De bezoekers aan het binnenbad in Nordhorn moeten zich, zoals momenteel in alle delen van het openbare leven, houden aan de richtlijnen die zijn opgesteld voor hygiëne en afstand.
Om deze en overige gedragsregels voor de bescherming van bezoekers en medewerkers na te kunnen leven, moeten bezoekers aan het binnenbad zich onvoorwaardelijk aan de volgende punten houden:
– Bij het betreden van het zwembad moet men de handen desinfecteren en de vastgestelde afstand van minimaal 1.50 meter steeds aanhouden (desinfectiemiddelen zijn voorhanden). Draag een mondkapje.
– De kleed- en doucheruimtes zijn beperkt geopend. De douches bij de zwembassins kunnen worden gebruikt.
– Bij toiletbezoek geldt dat slechts een persoon in de sanitaire ruimte aanwezig mag zijn.
– De medewerkers van het zwembad zorgen met korte tussenpozen voor desinfectie van de gebruiksruimtes.
– Groepsvorming moet worden vermeden.
– Ga beslist niet naar het zwembad bij symptomen van koorts of algemeen onwelbevinden.
– De bezoeker houdt een mond-neuskapje altijd paraat.
– Omdat de gezondheid van bezoekers en medewerkers van het zwembad de hoogste prioriteit heeft, gelden in het binnenbad de aanwijzigingen van het personeel.

Lettergrootte
Contrast