Hallenbad Nordhorn
Hallenbad Uelsen
Bitte beachten Sie unsere Belegungsampeln mit dem aktuellen Stand von heute! Zeigt eine Ampel ROT ist ein Kauf von E-Tickets und der Zugang mit Barzahlung an der Kasse für heute nicht mehr möglich. Bei GRÜN empfehlen wir den Kauf von E-Tickets, damit haben Sie einen garantierten Zugang. Die Möglichkeit der Barzahlung an der Kasse endet sofort, wenn die Ampel auf rot umspringt. Tickets können bis zu fünf Tage im voraus über den Button „E-Ticket“ gebucht werden.
‹ Alle Beiträge anzeigen

Certificaat ʻReisen für Alleʼ voor het binnen- en buitenbad Uelsen

Certificaat ʻReisen für Alleʼ
(Beoordelingsinstrument in Duitsland voor de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap)

Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van mensen met een handicap (VN-Verdag Handicap) is een stap in de richting van autonomie en daarmee gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking en tevens is het een oproep tot het realiseren van deze doelen in de sector Toerisme.

Toegankelijkheid is voor ongeveer 10% van de bevolking onmisbaar, voor 40% van belang en voor 100% gewoon praktisch. De demografische ontwikkeling brengt een aanzienlijke stijging van het aantal ouderen met zich mee en daarmee ook een toename van het aantal mensen met beperkte mogelijkheden en mobiliteit. Dit onderstreept de urgentie.

Toegankelijk toerisme in Duitsland moet daarom met het oog op kwalitatief hoogwaardig toerisme voor iedereen worden ontwikkeld. Op basis van deze ambitie moet een norm worden vastgesteld die recht doet aan de nieuwe eisen voor bewegingsvrijheid, mobiliteit, een hoge verblijfskwaliteit en maximale service voor eenieder (o.m. ook voor ouderen en mensen die te maken hebben met tijdelijke beperkingen ten gevolge van een ongeval).

In dit kader heeft de DSFT/NatKO (Deutsches Seminar für Tourismus) 2 in 2011 het volgende project geïnitieerd: ʻOntwikkeling en commercialisering van toegankelijke aanbiedingen en diensten met als doel toerisme voor iedereen in Duitslandʼ. Binnen dit project is het beoordelingsinstrument ʻReisen für Alleʼ ontwikkeld, dat in heel Duitsland wordt geïmplementeerd en doorontwikkeld.

Het binnen- en buitenbad Uelsen is op 12 november 2019 door een gecertificeerde inspecteur gecontroleerd en door de toetsingsinstantie onderscheiden met het certificaat ʻToegankelijkheid gecontroleerdʼ – deels toegankelijk voor mensen met een loopbeperking – deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Het binnen- en buitenbad Uelsen mag dit keurmerk van januari 2020 tot december 2022 voeren.

Meer artikelen over de verschillende onderwerpen vindt u hier:

Informatie voor mensen met cognitieve beperkingen_Hallen-_und_Freibad_Uelsen

Informatie voor mensen met een visuele beperking en blinde mensen_Uelsen

Informatie voor slechthorende mensen en mensen met volledig gehoorverlies_Hallen-_und_Freibad_Uelsen

Informatie voor mensen met een loopbeperking en voor rolstoel- en rollatorgebruikers_Hallen-_und_Freibad_Uelsen

Meer informatie is beschikbaar op de volgende website:

https://www.reiseland-niedersachsen.de/interessen/reisen-fuer-alle