Buitenbad Nordhorn
Buitenbad Uelsen
Binnenbad Nordhorn
Binnenbad Uelsen
Let alstublieft op onze verkeerslichten voor de actuele stand van zaken! Staat een licht op ROOD, dan is de aankoop van e-tickets alsmede de toegang via contante betaling aan de kassa op dat moment niet mogelijk. Als het licht op GROEN staat, raden we u aan een e-ticket te kopen. Daarmee hebt u gegarandeerd toegang. De mogelijkheid van contante betaling aan de kassa eindigt onmiddellijk als het verkeerslicht op rood springt.Tickets kunnen tot vijf dagen van tevoren via de button ‘e-tickets’ worden gereserveerd.
‹ Alle bijdragen

Certificaat ʻReisen für Alleʼ voor het binnenbad Emlichheim

Certificaat ʻReisen für Alleʼ
(Beoordelingsinstrument in Duitsland voor de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap)

Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van mensen met een handicap (VN-Verdag Handicap) is een stap in de richting van autonomie en daarmee gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking en tevens is het een oproep tot het realiseren van deze doelen in de sector Toerisme.

Toegankelijkheid is voor ongeveer 10% van de bevolking onmisbaar, voor 40% van belang en voor 100% gewoon praktisch. De demografische ontwikkeling brengt een aanzienlijke stijging van het aantal ouderen met zich mee en daarmee ook een toename van het aantal mensen met beperkte mogelijkheden en mobiliteit. Dit onderstreept de urgentie.

Toegankelijk toerisme in Duitsland moet daarom met het oog op kwalitatief hoogwaardig toerisme voor iedereen worden ontwikkeld. Op basis van deze ambitie moet een norm worden vastgesteld die recht doet aan de nieuwe eisen voor bewegingsvrijheid, mobiliteit, een hoge verblijfskwaliteit en maximale service voor eenieder (o.m. ook voor ouderen en mensen die te maken hebben met tijdelijke beperkingen ten gevolge van een ongeval).

In dit kader heeft de DSFT/NatKO (Deutsches Seminar für Tourismus) 2 in 2011 het volgende project geïnitieerd: ʻOntwikkeling en commercialisering van toegankelijke aanbiedingen en diensten met als doel toerisme voor iedereen in Duitslandʼ. Binnen dit project is het beoordelingsinstrument ʻReisen für Alleʼ ontwikkeld, dat in heel Duitsland wordt geïmplementeerd en doorontwikkeld.

Het binnenbad Emlichheim is op 12 november 2019 door een gecertificeerde inspecteur gecontroleerd en door de toetsingsinstantie onderscheiden met het certificaat ʻToegankelijkheid gecontroleerdʼ – deels toegankelijk voor mensen met een loopbeperking.

Het binnenbad Emlichheim mag dit keurmerk van januari 2020 tot december 2022 voeren.

Meer artikelen over de verschillende onderwerpen vindt u hier:

Informatie voor mensen met cognitieve beperkingen_binnenbad_Emlichheim

Informatie voor mensen met een loopbeperking en voor rolstoel- en rollatorgebruikers_Binnenbad_Emlichheim

Informatie voor mensen met een visuele beperking en blinde mensen_Binnenbad_Emlichheim

Informatie voor slechthorende mensen en mensen met volledig gehoorverlies_Hallenbad_Emlichheim

Meer informatie is beschikbaar op de volgende website:

https://www.reiseland-niedersachsen.de/interessen/reisen-fuer-alle