Buitenbad Nordhorn
Buitenbad Uelsen
Binnenbad Nordhorn
Binnenbad Uelsen
Let alstublieft op onze verkeerslichten voor de actuele stand van zaken! Staat een licht op ROOD, dan is de aankoop van e-tickets alsmede de toegang via contante betaling aan de kassa op dat moment niet mogelijk. Als het licht op GROEN staat, raden we u aan een e-ticket te kopen. Daarmee hebt u gegarandeerd toegang. De mogelijkheid van contante betaling aan de kassa eindigt onmiddellijk als het verkeerslicht op rood springt.Tickets kunnen tot vijf dagen van tevoren via de button ‘e-tickets’ worden gereserveerd.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming
1. Gegevensbescherming in een oogopslag
Algemene aanwijzingen
De volgende aanwijzingen bieden een duidelijk overzicht over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring, die onder deze tekst is opgenomen.
Het verzamelen van persoonsgegevens op onze website
Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u bij de bedrijfsgegevens elders op deze website.
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld, omdat u ze aan ons heeft verstrekt. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens, die u op een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld bij uw bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, bedrijfssysteem of tijdstip van het aanklikken van de website). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website opent.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website optimaal functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over de gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat u elders op deze site bij de bedrijfsgegevens vindt. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.
Analytische tools en tools van andere partijen
Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag voor statistische doeleinden worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in onderstaande privacyverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.
2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Als u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In de onderhavige privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Er wordt ook in uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.
We wijzen u erop dat een volledig veilige doorgifte van persoonsgegevens via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) niet kan worden gegarandeerd. Permanente waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
bnn Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft GmbH
Maik Girmendonk
Gildkamp 10,
DE-48529 Nordhorn
Telefoon: +49 59 21 / 30 10
E-mail: info@bnn-grafschaft.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadressen o.i.d.).
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Ook al hebt u hiervoor eerder toestemming gegeven, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken. Een eenvoudig verzoek daartoe per e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de intrekking onverlet.
Klachtrecht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
In het geval van schending van voorschriften inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit bij vragen inzake de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is de federale functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van functionarissen gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbare, machinaal leesbare vorm. Indien u wilt dat de gegevens direct worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke gebeurt dit alleen als dit technisch uitvoerbaar is.
SSL-resp. TLS-versleuteling (Secure Sockets Layer-Transsport Layer Security)
Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de verzending van vertrouwelijke content, zoals bijv. bestellingen of aanvragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen, aan de wijzing van ‘http://’ naar ‘https://’ in de adresregel en aan het slotje in uw browser.
Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, zijn de gegevens die u aan ons doorgeeft niet voor derden leesbaar.
Versleuteld betalingsverkeer op deze website
Als er na afronding van een overeenkomst waarmee kosten gepaard gaan een verplichting bestaat om ons uw betaalgegevens (bijv. rekeningnummer bij automatische incasso) door te geven, dan hebben wij deze gegevens nodig voor de afhandeling van de betaling.
Het betalingsverkeer via de gangbare betaalmiddelen (Visa/Mastercard, betaling door automatische incasso) gaat uitsluitend via een versleutelde SSL- resp. TSL-verbinding. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen, aan de wijzing van ‘http://’ naar ‘https://’ in de adresregel en aan het slotje in uw browser.
Bij versleutelde communicatie zijn de persoonlijke betalingsgegevens, die u aan ons doorgeeft niet voor derden leesbaar.
Informatie, blokkering, verwijdering
U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat u elders op deze site bij de bedrijfsgegevens vindt.
Bezwaar tegen ongevraagde reclamemail
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de wettelijke informatieplicht gepubliceerde bedrijfsgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te nemen in het geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijv. door middel van spam-e-mails.
3. Functionaris gegevensbescherming
Wettelijk verplichte functionaris gegevensbescherming
We hebben voor onze onderneming een functionaris gegevensbescherming benoemd:
De heer Florian Maatmann Functionaris gegevensbescherming Gildkamp 10 DE – 48529 Nordhorn
Telefoon: +42 5921-301-222 E- mail: Datenschutzbeauftragter@nvb.de
4. Het verzamelen van gegevens op onze website
Cookies
De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies hebben tot doel ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.
Deze website maakt gebruikt van Borlabs Cookie. Hierdoor wordt een technisch noodzakelijke cookie (borlabs-cookie) geplaatst, die uw toestemming voor bepaalde cookies opslaat. Borlabs Cookie verwerkt geen persoonlijke gegevens.
In de cookie borlabs-cookie wordt uw toestemming, die u bij het bezoeken van de website hebt gegeven, opgeslagen. Indien u deze toestemming wilt herroepen, dan hoeft u alleen de cookie in uw browser te wissen. Als u deze website een volgende keer bezoekt/opnieuw laadt, dan wordt opnieuw om uw toestemming voor bepaalde cookies gevraagd.
De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Deze worden na beëindiging van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op het door u gebruikte apparaat opgeslagen tot u deze verwijdert. Door deze cookies kunnen we uw browser bij het volgende bezoek herkennen.
U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies slechts van geval tot geval toestaat, cookies in afzonderlijke gevallen accepteert of structureel uitsluit. Tevens kunt u de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. De de-activering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het gebruik van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden op basis van art. 6, lid 1 sub f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gewettigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch storingsvrij en geoptimaliseerd te kunnen aanbieden. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.
Server-logbestanden
De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:
– browsertype en browserversie
– gebruikt bedrijfssysteem
– referrer URL
– hostnaam van de oproepende computer
– tijdstip van de serveraanvraag
– IP-adres
Samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier
Als u aanvragen toestuurt via een contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de daarin door uw verstrekte contactgegevens voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.
De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een eenvoudig verzoek daartoe per e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de intrekking onverlet.
Wij bewaren de door u in het contactformulier ingevulde gegevens, tot u ons om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat we uw aanvraag hebben afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – zijn hiervan uitgesloten.
Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren om aanvullende functies op de site te kunnen gebruiken. De daartoe ingevulde gegevens gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van het gebruik van het aanbod of de dienst, waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie opgevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Als u dit nalaat zullen wij de registratie afwijzen.
Bij belangrijke wijzigingen zoals omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen maken wij gebruik van het bij uw registratie opgegeven e-mailadres om u via deze weg te informeren.
De verwerkingvan de bij uw registratie ingevulde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een eenvoudig verzoek daartoe per e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de intrekking onverlet.
Wij slaan de bij de registratie verzamelde gegevens op voor de duur dat u op onze website bent geregistreerd. Daarna worden ze verwijderd met uitzondering van wettelijke bewaartermijnen.
Commentaarfunctie op deze website
Voor de commentaarfunctie op deze site worden naast uw reactie ook gegevens over het tijdstip van het opstellen van uw reactie, uw e-mailadres en, als u niet anoniem reageert, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.
Opslaan van het IP-adres
Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die reageren. Omdat wij commentaar op onze website niet controleren voor publicatie hebben wij deze gegevens nodig om bij overtredingen, zoals bijvoorbeeld beledigingen of propaganda, tegen de opsteller ervan te kunnen optreden.
Abonneren op de commentaarfunctie
Als gebruiker van de site kunt u zich na aanmelding op de commentaarfunctie abonneren. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. U kunt deze functie op elk moment via een link in de info-mails opzeggen. De gegevens die u bij uw registratie als abonnee hebt verstrekt, worden in dat geval gewist. Wanneer u deze gegevens voor andere doelen en op een andere plaats (bijv. ontvangst nieuwsbrief) aan ons hebt doorgegeven, bewaren wij deze gegevens echter.

Opslagduur van commentaar
De reacties en de daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en bewaard op onze website tot de inhoud van de reactie(s) volledig wordt gewist of de reactie(s) op grond van wetgeving moet worden verwijderd (bijv. beledigend commentaar).
Wettelijke grondslag
De opslag van reacties vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een eenvoudig verzoek daartoe per e-mail aan ons is voldoende. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de intrekking onverlet.
Verwerking van gegevens (klant- en overeenkomstgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor zover deze voor de motivering, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding noodzakelijk zijn (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over het bezoek aan onze websites (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker het gebruik van de dienst mogelijk te maken of om te betalen.
De verzamelde klantgegevens worden na afhandeling van de opdracht of beëindiging van de zakenrelatie gewist met uitzondering van wettelijke bewaartermijnen.

Doorgifte van persoonsgegevens bij het sluiten van een overeenkomst voor online-winkels, detailhandelaren en verzending van goederen
Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door, als dit in het kader van de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, zoals aan de leverancier van de betreffende producten of aan de kredietinstelling die de betaling afhandelt. Doorgifte van persoonsgegevens anders dan aan voornoemde partijen vindt niet resp. slechts plaats met uw uitdrukkelijke toestemming. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijv. voor reclamedoeleinden vindt niet plaats.
Grondslag van de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.
Doorgifte van persoonsgegevens bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale content
Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door, als dit in het kader van de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, zoals aan de kredietinstelling die de betaling afhandelt.
Doorgifte van persoonsgegevens anders dan aan voornoemde partijen vindt niet plaats, resp. alleen als u met de overdracht uitdrukkelijk hebt ingestemd. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijk toestemming, bijv. voor reclamedoeleinden vindt niet plaats.
Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG, die de gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

5. Sociale Media
Facebook plug-ins (Like & Share-button)
Op onze pagina’s zijn plug-ins geïnstalleerd van het sociale netwerk Facebook. Aanbieder is Facebook Inc., 1 hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.U kunt de Facebook- plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de ‘like-button’ (‘Vind ik leuk’) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Als u onze pagina’s bezoekt wordt er via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Als u de Facebook ‘Vind ik leuk’-button aanklikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de content van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij attenderen u erop, dat wij als aanbieder van de pagina’s geen informatie over de inhoud van de door u verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Facebook ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s kan koppelen aan uw Facebook- gebruikersaccount, dient u zich bij Facebook uit te loggen.

6. Analytische tools en reclame
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de Verenigde staten en daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics-cookies vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gewettigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn advertenties te optimaliseren.
IP-anonimisering
We hebben de functie IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Daardoor wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór doorgifte naar de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de webactiviteiten samen te stellen en om verder diensten aan de websitebeheerder te verstrekken die samenhangen met het gebruik van dewebsite en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Browser plug-in
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen benutten. U kunt bovendien het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de in de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een Opt-out cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website uitsluit: Google Analytics de-activeren.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.
Gegevensverwerking in opdracht
Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten inzake de gegevensverwerking in opdracht en leven de strenge eisen van de Nederlandse autoriteiten inzake de gegevensbescherming volledig na bij het gebruik van Google Analytics.
Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website gebruikt de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld over leeftijd, geslacht en interesses van paginabezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een bepaalde persoon. U kunt deze functie te allen tijde de-activeren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen voorkomen zoals beschreven onder het kopje ‘Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens’.
Google Analytics Remarketing
Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in samenhang met de cross-device functies van Google AdWords en GoogleDoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Met deze functie kunnen de door Google Analytics Remarketing gegenereerde reclamedoelgroepen worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw voorgaande gebruiks- en surfgedrag op een bepaald apparaat (bijv. mobiele telefoon) op u werden afgestemd, ook op een van de andere door u gebruikte apparaten (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.
Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, koppelt Google daartoe uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk door u gebruikt apparaat waarmee u zich aanmeldt bij uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geplaatst.
Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics google-geauthenticeerde ID’s van de gebruiker, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en samen te stellen voor de cross-device advertenties.
U kunt de cross-device remarketing/targeting permanent blokkeren, door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te de-activeren. Dat kan via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Het samenvoegenvan alle verzamelde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt verlenen en ook weer kunt intrekken (art. 6 lid 1 sub. a AVG). Bij gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging) berust het verzamelen van gegevens op art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gewettigde belang ligt in het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.
Nadere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Google AdWords en Google conversietracking
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).
In het kader van Google AdWords maken we gebruik van het zogenaamde conversietracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bestemd om de gebruiker te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar deze pagina.
Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversie cookies verzamelde informatie dient ervoor om conversie-statistieken voor AdWords-klanten, die conversietracking hebben ingeschakeld, op te stellen. De klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan conversietracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik, door het cookie van de Google conversietracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig te de-activeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversietracking.
De opslag van ‘conversie cookies’ vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gewettigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn advertenties te optimaliseren.
Meer informatie over Google AdWords en Google conversietracking vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen van geval tot geval toestaat, cookies in afzonderlijke gevallen accepteert of structureel uitsluit. Tevens kunt u de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. De de-activering van cookies kan de functionaliteit van dezewebsite beperken.
Google reCAPTCHA
Wij maken gebruik van ‘Google reCAPTCHA’ (hierna reCAPTCHA) op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’).
Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensverstrekking op onze websites (bijv. op een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Daarvoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de
websitebezoeker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, duur van het websitebezoek, of door de gebruiker uitgevoerde muiskliks). De in kader van deze analyse verzamelde gegevens worden aan Google doorgegeven.
Re-CAPTCHA analyses werken volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse wordt gemaakt.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gewettigd belang bij het beschermen van zijn advertenties tegen misbruik door automatische spionage en SPAM.
Meer informatie over Google re-CAPTCHA en de privacyveklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.
7. Nieuwsbrief
Gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief
Als u onze op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en met de ontvangst van de nieuwsbrief instemt. Andere gegevens worden niet resp. alleen op basis van vrijwilligheid verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de aangevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.
De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van gegevens, uw e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, onder meer via deafmeldingslink in de nieuwsbrief. De intrekking laat de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen voor de intrekking onverlet.
De door u ten behoeve van de nieuwsbriefontvangst aan ons verstrekte gegevens slaan wij tot uw uitschrijving voor de nieuwsbrief op en deze worden na afmelding voor de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die voor andere doelen bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen van leden) zijn hiervan uitgesloten.
8. Plug-ins en tools
YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website You Tube, een dochteronderneming van Google. Exploitant van de website is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Als u een van onze pagina’s bezoekt die zijn voorzien van een You Tube plug-in, wordt er een verbinding met de servers van You Tube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de You Tube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht.
Als u op uw You Tube-account bent ingelogd, maakt u het You Tube mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door bij You-Tube uit te loggen.
Het gebruik van You Tube vindt plaats om een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod mogelijk te maken. Dit vormt een gewettigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van You Tube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Vimeo
Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Als u een van onze pagina’s bezoekt die zijn voorzien van een Vimeo plug-in, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Daarnaast krijgt Vimeo uw IP-adres. Dit is ook dan van toepassing als u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo verzamelde gegevens worden naar de server in de Verenigde Staten gestuurd.
Als u op uw Vimeo-account bent ingelogd, maakt u het Vimeo mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door bij Vimeo uit te loggen.
Meerinformatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy
Google Maps
Deze website maakt via een API (application programming interface) gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze doorgifte van gegevens.
Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en om ons gemakkelijker te vinden op de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gewettigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.